دانلود رایگان کتاب “من یک سالمند خوشحال هستم”

دانلود رایگان کتاب

“من یک سالمند خوشحال هستم”

سالمندی یک فرصت و یک دوره ارزشمند از زندگیست اگر پیش از ورود به آن خود را آماده کنیم و درباره داشتن یک دوره مفید در زمان سالمندی مطالعه کنیم و به سلامت خود در زمینه های مختلف اهمیت دهیم.

سالمندی یک فرصت و یک دوره ارزشمند از زندگیست اگر پیش از ورود به آن خود را آماده کنیم و درباره داشتن یک دوره مفید در زمان سالمندی مطالعه کنیم و به سلامت خود در زمینه های مختلف اهمیت دهیم.

کتاب «من یک سالمند خوشحال هستم» کتابی است که به روش های شاد زیستن در دوران سالمندی اشاره می کند.

کتاب «من یک سالمند خوشحال هستم» کتابی است که به روش های شاد زیستن در دوران سالمندی اشاره می کند.

کتاب سالمند رویا-min

این کتاب به زبانی ساده نوشته شده است و برای همه عزیزان به ویژه سالمندان قابل فهم است.

 

این کتاب فقط مختص سالمندان نیست بلکه برای همه علاقمندانی است که مایلند دوره سالمندی شاد و مفیدی داشته باشند.

 

این کتاب در 19 صفحه نوشته شده است. امیدوارم با تعداد صفحات کمی که برای آن در نظر گرفته شده است، بتوانید آن را بخوانید و از آن بهره ببرید و خواندن آن را به دیگران به ویژه به سالمندان نیز توصیه کنید.

این کتاب به زبانی ساده نوشته شده و رایگان است و دانلود آن توصیه می شود.

برخی سر فصل های کتاب:

 

سالمندی فرصتی برای تفریح ​

سالمندی فرصتی برای ارتباط

سالمندی یک فرصت است

برخی سر فصل های کتاب:

 

سالمندی فرصتی برای تفریح ​

سالمندی فرصتی برای ارتباط

سالمندی یک فرصت است

شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید

شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید