وبلاگ

چرا پرداختن به سالمندی اهمیت دارد؟

سالمندی یکی از دوره های زندگی انسان است و هر انسانی که بتواند با عوارض و آسیب ها و خطرات و مخاطرات در طول حیات خود به درستی مقابله کند و روش صحیحی برای زندگی کردن داشته باشد، می تواند به دوران سالمندی برسد و این دوره از زندگی را دریابد.

براساس برآورد مراکز آماری دنیا جمعیت سالمند در بسیاری از جوامع رو به افزایش است و پدیده سالمندی به عنوان یک مسئله جهانی و یک مشکل اجتماعی مطرح است و چنانچه برنامه و سیاست صحیحی برای حمایت از سالمندان اتخاذ نشود در سال های آتی با مسئله سالمندی به عنوان یک بحران اجتماعی مواجه خواهیم شد. از آنجایی که در دوره سالمندی  ممکن است فرد سالمند انواع محدودیت ها را تجربه کند و با عوارض و اختلالات مختلف جسمانی، روانی، ذهنی و شناختی و همچنین محدودیت های اجتماعی روبرو شود، ضروری است دولت ها در جوامع مختلف بر اساس تنظیم، اعمال و اجرای سیاست های بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و رفاهی، امنیت و حمایت لازم را از افراد سالمند در بستر جامعه فراهم سازند.

علاوه بر حمایت مدنی و اجتماعی، افراد سالمند به یک سبک زندگی سالم در زندگی خود نیاز دارند تا دچار کمترین آسیب و عارضه شوند. مقوله سبک زندگی سالم، موضوعی است که باید در طول عمر مورد توجه قرار بگیرد و اختصاص به دوره سالخوردگی ندارد. این موضوع نشان می دهد بهره مند شدن از دوران سالمندی خوب و با نشاط فقط بر عهده دولت ها نیست بلکه هر یک از افراد با در نظر گرفتن اصول و استانداردهای زندگی سالم می توانند سبک زندگی سالم و مناسبی برای خود رقم بزنند. عدم رعایت حمایت های اجتماعی از فرد سالمند و کم توجهی به شاخص های زیستی و روانی سبک زندگی می تواند زندگی سالمندی را با مخاطره روبرو کند.

سالمندی
سالمندی

 

بنابراین با توجه به آنکه افراد در سنین سالمندی توان فعالیت اجتماعی خود را به تدریج از دست می دهند و از نظر فیزیکی، روانی و شناختی دچار محدودیت و یا بیماری هایی می شوند، لازم است تا درباره سالمندی و مراقبت های ویژه این دوره اطلاعات و آگاهی های مورد نیاز را آموزش داد و بهتر آن است که افراد از دوران جوانی و میانسالی برای داشتن دوران پیری موفق و مفید برنامه ریزی کنند و از آموزش های لازم بهره مند شوند. از این منظر که سالمندی دوره ای است همانند سایر دوره های زندگی انسان که باید برای ورود به آن آمادگی لازم را داشت و آموزش های لازم را دید، پرداختن به سالمندی امری ضروری و مفید برای هر یک از افراد و  جامعه است.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید