وبلاگ

سالمندی چیست؟

در فرهنگ عامیانه، سالمندی رسیدن به پیری و ظاهر شدن علائم پیری در فرد است. چروک شدن پوست، خمیده شدن قد و قامت، کاهش قدرت بینایی و شنوایی و امثال این نشانه های پیری است اما در تعریف پیری یا سالمندی  نمی توان فقط به این تعریف و تغییرات ظاهری بسنده کرد بلکه مفهوم سالمندی از جنبه های مختلف قابل تعریف و بررسی است.

سالمندی را می توان بر اساس چهار شاخص تعریف کرد. بر اساس سن تقویمی، ورود به سن 65 سالگی شروع سالمندی است. این شاخص مبتنی بر یک تعریف کارکردی است و بیانگر سن بازنشستگی است. اما این معیار، معیار دقیقی برای تعریف سالمندی نیست. می توان افراد 80 ساله ای را دید که قدرت و توان بدنی آنها بیشتر و بهتر از یک فرد 65 است.

 

جنبه دیگر این تعریف، جنبه روانشناختی است. پیری روانشناختی به ظرفیت افراد در پاسخ و سازگاری با تغییرات محیط گفته می شود. در سالمندی روانشناختی، عواملی همچون حافظه، یادگیری، هوش، مهارت ها، انگیزه، هیجان و احساس مورد نظر است. کاهش و ضعف کارکردی هر یک از این عوامل نشان دهنده ورود به دوره سالمندی است. فرد سالمند ممکن است دچار نقص حافظه و کاهش قدرت یادگیری شود و یا اینکه در بعضی از مهارت ها مانند رانندگی یا آشپزی دچار ضعف و ناتوانی شود. شکایت از حافظه مسئله ای است که عموما در سالمندان دیده می شود و می تواند کارکردهایی همچون تصمیم گیری و قضاوت را هم تحت تاثیر قرار دهد. اما در مقابل از لحاظ هیجانی فرد سالمند به پختگی می رسد و کنترل هیجانی فرد سالمند بیشتر از فرد جوان است.

علاوه بر دو جنبه روانشناختی و سن تقویمی، شاخص های دیگری برای سن پیری وجود دارد که در مقاله بعدی به آن پرداخته می شود.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید